Công Văn: 229/CV-UBND

229/CV-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 01/01/1970

V/v tập huấn đại biểu HĐND

Người ký duyệt: Cơ quan / đơn vị ban hành: Huyện
Đơn vị / phòng ban: uỷ ban Lĩnh vực: Hành chính
Thông báo
GIấy mời